Publikasjon

Tittel Felthandbok - fjellrev
Undertittel En veileder til overvåking av fjellrevbestanden, tolking av spor og sportegn, skille mellom fjellrev, rødrev og rømt oppdrettsrev
Forfattere Eide, N.E., Andersen, R., Elmhagen , B., Linnell, J.D.C., Sandal , T., Dalén , L., Angerbjørn , A., Hellström , P. & Landa, A.
År 2005
Kilde NINA Temahefte 29: 28 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1596-9 0804-421X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no