Publikasjon

Tittel Fälthandbok - Fjällräv
Undertittel En vägledning vid inventering av fjällrävsbeståndet, tolkning av spår och spårtecken, samt skillnader mellan fjällräv, rödräv och förrymda farmrävar
Forfattere Eide, N.E., Andersen, R., Elmhagen , B., Linnell, J.D.C., Sandal , T., Dalén , L., Angerbjørn , A., Hellström , P. & Landa, A.
År 2005
Kilde NINA Temahefte 30: 28 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1597-7 0804-421X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no