Publikasjon

Tittel Oppvandring av laks i Vefsna
Undertittel Virkninger av "Muligheter Helgeland"
Forfattere Jensen, A.J., Johnsen, B.O. & Forseth, T.
År 2005
Kilde NINA Rapport 59: 58 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1595-0 1504-3312

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no