Publikasjon

Tittel Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommmer, del 1 (2004)
Undertittel Årsrapport for registreringer utført i 2004
Forfattere Heggland , A. (ed.), Blindheim , T., Gaarder , G., Framstad, E., Abel , K., Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Hofton , T.H., Reiso , S., Svalastog, D. & Sverdrup-Thygeson, A.
År 2005
Kilde NINA Rapport 44: 210 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1571-3 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no