Publikasjon

Tittel Kjemisk overvåking av norske vassdrag
Undertittel Elveserien 2004
Forfattere Saksgård, R. & Schartau, A.K.
År 2005
Kilde NINA Rapport 72: 59 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1611-6 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no