Publikasjon

Tittel Naturverdier på Bygdøy
Undertittel
Forfattere Bendiksen, E., Bjureke , K., Stabbetorp, O.E., Brandrud, T.E. & Often, A.
År 2005
Kilde NINA Rapport 77: 118 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1620-5 1504-3312
Oppdragsgiver Oslo kommune, Friluftsetaten, Fylkesmannen i Oslo.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no