Publikasjon

Tittel SEAPOP. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder
Undertittel Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder
Forfattere Anker-Nilssen, T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Tveraa, T., Strøm , H. & Barrett , R.
År 2005
Kilde NINA Rapport 1: 66 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1515-2 1504-3312

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no