Publikasjon

Tittel Registrering av sjøfugl fra flytokt. Barentshavet øst, 8. februar 2005
Undertittel
Forfattere Helberg , M., Johnsen , T. & Fauchald, P.
År 2005
Kilde NINA Rapport 40: 13 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1564-0 1504-3312
Oppdragsgiver Norsk Hydro.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no