Publikasjon

Tittel Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNA-analyse av ekskrementer
Undertittel Rapport 2004
Forfattere Flagstad , Ø., Brøseth, H., Hedmark , E., Wärdig , C., Johansson , M. & Ellegren , H.
År 2005
Kilde NINA Rapport 41: 37 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1566-7 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no