Publikasjon

Tittel Biologiske undersøkelser i Altaelva 2004
Undertittel
Forfattere Ugedal, O., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Reinertsen , H.R., Koksvik , J.I., Saksgård, L., Hvidsten, N.A., Blom , H.H., Fiske, P. & Jensen, A.J.
År 2005
Kilde NINA Rapport 43: 98 pp.
ISBN, ISSN 1504-3312
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no