Publikasjon

Tittel Registreringer av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye i 2004
Undertittel
Forfattere Bjørn , P.A., Finstad, B. & Kristoffersen , R.
År 2005
Kilde NINA Rapport 60: 26 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1598-5 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no