Publikasjon

Tittel Utbredelsen av sjøfugl i Norskehavet og Barentshavet
Undertittel
Forfattere Fauchald, P., Tveraa, T., Bårdsen, B.-J. & Langeland , K.
År 2005
Kilde NINA Rapport 64: 35 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1602-7 1504-3312
Oppdragsgiver Norsk Hydro.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no