Publikasjon

Tittel Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms
Undertittel
Forfattere Tømmervik, H., Erikstad, L., Jacobsen, K.-O., Strann, K.B., Bakkestuen, V., Aarrestad, P.A., Yoccoz, N., Hagen, D., Johnsen , T.V., Johansen , B., Høgda , K.A., Ahmed , S.H., Dahl , R., Bargel , T.H. & Olsen , L.
År 2005
Kilde NINA Rapport 49: 230 pp.
ISBN, ISSN 82-426- 1504-3312
Oppdragsgiver Forsvarsbygg.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no