Publikasjon

Tittel Fiskebiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger 2003-2005
Undertittel
Forfattere Lund, R.A., Johnsen, B.O., Kvellestad , A. & Bongard, T.
År 2005
Kilde NINA Rapport 75: 100 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1618-3 1504-3312
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no