Publikasjon

Tittel Gammel jakt- og fangstkultur som indikatorer for eldre tiders jaktorganisering, ressurspolitikk og trekkmønster hos rein i Dovretraktene
Undertittel
Forfattere Jordhøy, P., Binns, K.S. & Hoem, S.A.
År 2005
Kilde NINA Rapport 19: 72 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1534-9 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Norges forskningsråd.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no