Publikasjon

Tittel Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2005
Undertittel
Forfattere Brøseth, H. & Andersen, R.
År 2005
Kilde NINA Rapport 89: 19 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1633-7 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no