Publikasjon

Tittel Økosystemdynamikk: menneskelig påvirkning på biologisk mangfold
Undertittel NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005
Forfattere Jonsson, B. & Yoccoz, N. (eds.)
År 2005
Kilde NINA Temahefte 33: 89 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1615-9 0804-421X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no