Publikasjon

Tittel Ytre Hvaler nasjonalpark - konsekvenser for friluftsliv, reiseliv og fritidshytter
Undertittel
Forfattere Andersen, O., Aas, Ø. & Kaltenborn, B.P.
År 2006
Kilde NINA Rapport 123: 56 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1673-6 1504-3312
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no