Publikasjon

Tittel Fiskebiologiske undersøkelser i Surna 2002-2004
Undertittel
Forfattere Lund, R.A., Johnsen, B.O. & Fiske, P.
År 2005
Kilde NINA Rapport 54: 86 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1586-1 1504-3312
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no