Publikasjon

Tittel Treslagsskifte i bjørkeskog.
Undertittel
Forfattere Yoccoz, N., Ims, R.A., Hausner , V. & Sigurdsen , T.
År 2001
Kilde NINA Temahefte 17: 102-106. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no