Publikasjon

Tittel Gauperegistrering i utvalgte fylker 2006
Undertittel
Forfattere Odden, J., Brøseth, H. & Linnell, J.D.C.
År 2006
Kilde NINA Rapport 167: 23 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1722-8 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no