Publikasjon

Tittel Kjemisk overvåking av norske vassdrag
Undertittel Elveserien 2005
Forfattere Saksgård, R. & Schartau, A.K.
År 2006
Kilde NINA Rapport 176: 63 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1731-7
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no