Publikasjon

Tittel Gytebiologi hos Hunderørret i Gudbrandsdalslågen nedenfor Hunderfossen kraftverk
Undertittel
Forfattere Kraabøl , M.
År 2006
Kilde NINA Rapport 217: 34 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1777-5
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Oppland.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no