Publikasjon

Tittel Vindkraft og fugl på Smøla 2003–2006
Undertittel
Forfattere Follestad, A., Flagstad, Ø., Nygård, T., Reitan, O. & Schulze , J.
År 2007
Kilde NINA Rapport 248: 78 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1808-5
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Energibedriftenes Landsforening, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statkraft AS, The Royal Society for the Protection of Birds.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no