Publikasjon

Tittel Naturindeks
Undertittel Bakgrunnsdokumenter for utprøving av metode i Midt-Norge
Forfattere Nybø, S. & Skarpaas, O.
År 2008
Kilde NINA Rapport 426: 69 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1992-1
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no