Publikasjon

Tittel Bevaringsbiologi fjellrev
Undertittel Framdriftsrapport 2007-2008
Forfattere Eide, N.E., Landa, A., Flagstad, Ø., Andersen, R., Van Dijk, J., Meås , R., Berntsen, F.E. & Bruteig, I.E.
År 2009
Kilde NINA Rapport 390: . Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1955-6
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no