Publikasjon

Tittel Forsøk med reetablering av elvemusling ved utsetting av ørret infisert med muslinglarver
Undertittel
Forfattere Larsen, B.M.
År 2009
Kilde NINA Rapport 510: 18 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2082-8
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Trondheim kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no