Publikasjon

Tittel Klimaendringer og Norges vegetasjon
Undertittel Hvordan påvirkes vegetasjonsmodeller av ulike klimascenarier?
Forfattere Bakkestuen, V., Erikstad, L. & Halvorsen , R.
År 2009
Kilde NINA Rapport 524: 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2097-2
Referat

Klima er en avgjørende faktor for variasjonen vi finner i naturen. I Norge er det identifisert to bioklimatiske hovedgradienter, én hovedsakelig knyttet til temperatur og høyde over havet og én i hovedsak knyttet til nedbør (klimatisk fuktighet) og avstand fra havet. Denne rapporten beskriver et modellsystem for vegetasjonsregioner (bioklimatiske regioner) som er arealdekkende for hele fastlands-Norge med en oppløsning på 1 km. Dette modellsystemet er en videreutvikling av tidligere arbeider hvor bare et utvalg av kilometerrutene i Norge ble analysert med samme metode. For å illustrere konsekvensen av gitte klimascenarier for perioden 2071-2100, er det på grunnlag av modellarbeid laget kart som viser utbredelsen av vegetasjonsregioner i Norge. En sammenligning mellom vegetasjonsmodellene for normalperioden 1961-1990 og klimascenariemodellene for 2071-2100 viser endringer opp til 2,5 seksjonsenheter (fuktigere klima) og opp til 3,5 soneenheter (varmere klima).
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no