Publikasjon

Tittel The reintroduction of the white-tailed eagle to Ireland
Undertittel Project report 2009
Forfattere Nygård, T., Halley, D.J. & Mee , A.
År 2010
Kilde NINA Rapport 583: 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2160-3
Referat

Havørn ble utrydda fra Irland tidlig i det 20. århundre, og i 2005 starta et program for å gje-ninnføre arten. I Irland blir arbeidet styrt av ”The Golde Eagle Trust”, og i Norge er innsamlingen organisert av NINA i samarbeid med Norsk ornitologisk forening, med hjelp av ekspertisen til lo-kale kjentmenn. De første reirungene av havørn ble innsamla i Trøndelag i 2007, og sluppet ut i Kerry i Irland i 2007. Vi summerer her opp resultatene så langt, inklusive arbeidet i 2009, som er det tredje av de fem planlagte årene med innsamling og slipp. Aktive reir ble lokalisert I april-mai, og reirungen ble samla inn I I tidsrommet 15. - 25. juni fra reir med to eller tre unger, slik at det alltid var igjen minst én unge i reiret. I alt 15 unger ble samla inn I 2007, og 20 hvert år I 2008 og 2009. Fuglene ble sjekka av veterinær, målt og veid samt ringmerka dagen før de ble fløyet til Kerry med charterfly i slutten av juni. Slippet fra burene i Kerry nasjonal-park skjedde tidlig i august – tidlig i september. Fuglen blir overvåka regelmessig, og individgjen-kjennelse er mulig pga. vingemerker og radio/satellittsendere. Overlevelsen har vært god; 9 av 15 fugler sluppet i 2007, 18 av 20 sluppet i 2008 og 19 av 20 fugler sluppet i 2009 er påvist eller antatt i live pr januar 2010 (46 av 55 totalt). Overlevelsesraten for det første leveåret er i gjennomsnitt 0,85, og for andre og tredje året 0,9. Dette er like høyt som i en normal vill populasjon, og høyere enn i den tidligere og vellykkede skotske gjeninnføringen. Overlevelsesraten ville ha vært eksepsjonelt høy hvis det ikke hadde vært for ulovlig bruk av gift (5 dødstilfeller) og ulovlig skyting (1 tilfelle). Sannsynlig var det ulovligheter også bak et annet tilfelle, hvor kun senderen ble funnet i ei elv. I de to siste tilfellene var det ikke mulig å fastslå dødsårsa-ken. Bruk av gift i utlagt kjøtt er den største trusselen for de gjeninnførte ørnene i Irland. Under streng overholdelse av gjeldende regelverk i Irland skulle forgiftning av ørn være umulig. Utlegging av gift i åte er forbudt nesten overalt ellers i Europa. Siden alternativer finnes, vil vi sterkt oppfordre til at kjøtt som åte i bekjempelse av kråkefugler og rev i Irland forbys både av dyreetiske og naturvern-messige årsaker. Prosjektet er planlagt å videreføres i 2010 og 2011, med totalt 95 ungfugler sluppet ut i naturen i Irland under prosjektets varighet.
Oppdragsgiver National Park and Wildlife Service and Golden Eagle Trust, Ireland.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no