Publikasjon

Tittel Innlandsfisketurisme i Norge – muligheter og utfordringer
Undertittel Veileder
Forfattere Aas, Ø. & Dervo, B.K.
År 2010
Kilde NINA Temahefte 43: 27 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-2202-0 0804-421X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no