Publikasjon

Tittel Lakselusregistreringer i 2010 : Vinterfiske etter sjøørret i Hardangerfjorden, Hitra og Flatanger og tråling etter laksesmolt i Namsenfjorden og Altafjorden
Undertittel
Forfattere Finstad, B., Hvidsten, N.A. & Uglem, I.
År 2010
Kilde NINA Rapport 624: 15 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2203-7
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no