Publikasjon

Tittel Gåsejakt i Nord-Trøndelag
Undertittel Resultater fra ulike jaktorganiseringer i 2010
Forfattere Tombre, I., Jensen , G.H., Eythórsson , E. & Gundersen , O.M.
År 2011
Kilde NINA Rapport 655: 32 pp. Norsk institutt for naturforskning, Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-2237-2
Referat

Jakten på gås har økt i Nord-Trøndelag de siste årene, og høstrastende kortnebbgjess Anser brachyrhynchus fra den Svalbard-hekkende bestanden felles i økende antall i regionen. Data fra Statistisk Sentralbyrå viser at over 80 % av kortnebbgjess som årlig felles i Norge blir felt i Nord-Trøndelag, noe som gir fylket en sentral rolle innen jaktforvaltningen av arten i dag. Flere grunneierlag har foretatt justeringer av jaktordningen de siste par årene, og i denne rapporten belyser vi noen av disse endringene og deres konsekvenser med særlig fokus i to områder i Nord-Trøndelag; Egge (sju grunneiere involvert) og Skogn (i underkant av hundre grunneiere). I Egge var jakten i 2010 tredoblet sammenlignet med de foregående sesongene. Et forbud mot ettermiddagsjakt og god tilrettelegging med felles jaktkortsalg og personlig oppfølging av jegerne gjorde området til et attraktivt jaktområde. Erfarne jaktlag kunne jakte uforstyrret, og felte store mengder med gjess på få jaktdager. I Skogn antas fellingene også å ha vært økende i 2010, selv om her ikke er sammenlignbare data på dette. Til tross for at det ble observert færre gjess i område sammenlignet med foregående sesonger, var det mange jegere som jaktet under en felles jaktorganisering som nærmere hundre grunneiere stod bak. En kvantifisering av gjessenes ressursgrunnlag (spillkorn på stubbåkre) viser at gjessene har mengder med ressurser tilgjengelig. Det er fortsatt ressurser igjen på åkrene når de fleste gjessene er dradd sørover, og mange gjess var dradd lenge før snøen ble liggende på bakken. Vi antar derfor at det flere steder i Nord-Trøndelag fortsatt jaktes for intenst slik at gjessene trekker tidligere enn de andre miljøparametrene skulle tilsi. Vi foreslår at grunneierne vurderer å etablere lengre jaktfrie perioder på større sammenhengende områder, som gjerne kan alternere på ukebasis, for å få flere gjess til å oppholde seg i regionen over en lengre periode. Det registreres, og blir rapportert om, skadeskyting av gjess og for lange skuddavstander under jakten. For å redusere dette til et minimum er det viktig fortsatt å ha fokus på etiske retningslinjer for gåsejakten og for de spesifikke ferdighetene som trengs for denne formen for jakt.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no