Publikasjon

Tittel ALTER-Net, a long-term biodiversity, ecosystem and awareness research network – Year 7-
Undertittel
Forfattere Van Dijk, J., Ulateig, G., Terrasson , D., De Blust , G., Sier , A., Braat , L., Kanka , R., Mirtl , M., Török , K., Furman , E., Kertész , M. & Stadler , J.
År 2011
Kilde NINA Rapport 685: 83 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2269-3
Referat

I løpet av det sjuende året av ALTER-Net har flere arrangement bidratt til å framheve verdien av nettverket. I tillegg til disse arrangementene viser innsatsen partnerinstituttene har lagt ned i nettverkets faste aktiviteter (Common Research Programme, Communication & Knowledge Transfer, Common Training Programme, Data Sharing Policy, Long Term Ecological Research - LTER, LifeWatch, InterDisciplinary Research - IDR and Multi-Site Experiment) at nettverket er levende, og vi har ytterligere garantert et holdbart Europeisk samarbeid om forskning rundt biodiversitet. ALTER-Net arrangerte i Wien en workshop for å evaluere nettverkets styringsdokument (Common Research Strategy). Dette var et svært vellykket arrangement hvor resultatet var et regelmessig oppdatert dokument, samt en oppretting av et årlig felles møte for styret i nettverket, interessegrupper og unge forskere som skal holdes i forkant av beslutningen rundt det påfølgende års aktiviteter og begivenheter. ALTER-Nets nettside og enyhetsbrev er høyt verdsatt. Regelmessige oppdateringer rundt ALTER-Nets aktiviteter, biodiversitetsarrangement, ledige stillinger og muligheter for finansiering holder medlemmer av nettsiden informert om hva som skjer. Både sekretariatet for LTER-Europe og ALTER-Nets/LTERs avdeling for datainfrastruktur på UBA har jobbet for å holde nettverket ved like og for å forbedre ALTER-Net nettverkets datainfrastruktur. Under aktiviteten interdisiplinær forskning organiserte ALTER-Net to suksessfulle begivenheter i 2010: en konferanse i Wien (Biodiversity and Ecosystem Services, what is the link between the two?) og en workshop i Paris (Governance of Ecosystem Services). Resultatene fra disse er kombinert i et politisk dokument (en lang versjon for forskningsmiljøet og andre interesserte, og en kort versjon spesielt for politikere). ALTER-Nets årlige sommerskole ble nok en gang en suksess i 2010, og er sammen med arbeidet på Multi-Site Experiment II våre mest synlige prestasjoner utad. Både sommerskolen og Multi-Site Experiment involverer mange ALTER-Net partnere, og bidrar dermed til å vise nettverkets verdi. Den imponerende listen over 45 pågående samarbeidsprosjekt og 8 nye forslag til samarbeidsprosjekter, i tillegg til 198 publikasjoner med to eller flere ALTER-Net partnere viser at fundamentet er på plass og at nettverket fungerer.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Norges forskningsråd.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no