Publikasjon

Tittel Effekter av forurensning på bestandsutvikling til måser
Undertittel
Forfattere Erikstad, K.E. & Reiertsen , T.K.
År 2007
Kilde NINA Rapport 274: 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-1836-8
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no