Publikasjon

Tittel ALTER-Net, a long-term biodiversity, ecosystem and awareness research network - Year 8
Undertittel
Forfattere Van Dijk, J., Ulvund, K.R., Braat , L., Sier , A., Mirtl , M., Watt , A., Peltola , T. & Delbaere , B.
År 2012
Kilde NINA Rapport 815: 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NIINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2410-9
Referat

Etter april 2012 vil ikke ALTER-Net motta ekstern finansiering for å drifte sekretariatet. 2011 ble derfor brukt til å restrukturere og omorganisere nettverket frem mot en ny periode etter april 2012. Våren 2011 ble Eeva Furman (SYKE) valgt som ny forman for ALTER-Net styret og Leon Braat (Alterra) ble valgt som leder for ALTER-Net arbeidsgruppen. I løpet av 2011 ble det klart at alle partner-instituttene ønsket å fortsette samarbeidet i ALTERNet og at de ulike delene av sekretariatet skal fordeles mellom ulike institutter. De finansielle administrasjonsoppgavene skal roteres mellom instituttene for å øke deltakelsen hos hvert enkelt institutt. ALTER-Net ønsket to nye partner-institutter velkomne til konsortiet (VU-IVM og IGB). Med den nye strukturen er ALTER-Net planlagt å fortsette frem til april 2014. I perioden april 2011 – mars 2012 ble websiden endret og flyttet til en ny leverandør. Et nytt Multi-Site Experiment med fokus på nedbryting ble gjennomført ved å benytte 15 studiesteder kontrollert av 12 ALTER-Net partner institutter og 3 institutter som ikke er med i ALTER-Net. I tillegg organiserte ALTER-Net en workshop om “Long-Term Social Ecological Research” ved SYKE i Helsinki og var aktivt involvert i to pågående EU prosjekter om «Science-policy interface» – KNEU og SPIRAL. ALTER-Net organiserte også sin årlige sommerskole. Disse prosessene hjelper ALTER-Net å nå sitt mål om å fremme en bedre integrert og sterkere europeisk forskningskapasitet på biodiversitet. Målet er å etablere en en varig infrastruktur for integrert økosystemforskning som kombinerer økologisk og sosio-økonomisk forskning med et større fokus på kommunikasjon med relevant publikum.
Oppdragsgiver Directorate for Nature Management, Trondheim, The Research Council of Norway (NFR).

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no