Publikasjon

Tittel ALTER-Net, a long-term biodiversity, ecosystem and awareness research network - Year 8
Undertittel
Forfattere Van Dijk, J., Ulvund, K.R., Braat , L., Sier , A., Mirtl , M., Watt , A., Peltola , T. & Delbaere , B.
År 2012
Kilde NINA Rapport 815: 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NIINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2410-9
Referat

Etter april 2012 vil ikke ALTER-Net motta ekstern finansiering for å drifte sekretariatet. 2011 ble derfor brukt til å restrukturere og omorganisere nettverket frem mot en ny periode etter april 2012. Våren 2011 ble Eeva Furman (SYKE) valgt som ny forman for ALTER-Net styret og Leon Braat (Alterra) ble valgt som leder for ALTER-Net arbeidsgruppen. I løpet av 2011 ble det klart at alle partner-instituttene ønsket å fortsette samarbeidet i ALTERNet og at de ulike delene av sekretariatet skal fordeles mellom ulike institutter. De finansielle administrasjonsoppgavene skal roteres mellom instituttene for å øke deltakelsen hos hvert enkelt institutt. ALTER-Net ønsket to nye partner-institutter velkomne til konsortiet (VU-IVM og IGB). Med den nye strukturen er ALTER-Net planlagt å fortsette frem til april 2014. I perioden april 2011 – mars 2012 ble websiden endret og flyttet til en ny leverandør. Et nytt Multi-Site Experiment med fokus på nedbryting ble gjennomført ved å benytte 15 studiesteder kontrollert av 12 ALTER-Net partner institutter og 3 institutter som ikke er med i ALTER-Net. I tillegg organiserte ALTER-Net en workshop om “Long-Term Social Ecological Research” ved SYKE i Helsinki og var aktivt involvert i to pågående EU prosjekter om «Science-policy interface» – KNEU og SPIRAL. ALTER-Net organiserte også sin årlige sommerskole. Disse prosessene hjelper ALTER-Net å nå sitt mål om å fremme en bedre integrert og sterkere europeisk forskningskapasitet på biodiversitet. Målet er å etablere en en varig infrastruktur for integrert økosystemforskning som kombinerer økologisk og sosio-økonomisk forskning med et større fokus på kommunikasjon med relevant publikum.
Oppdragsgiver Directorate for Nature Management, Trondheim, The Research Council of Norway (NFR).

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no