Publikasjon

Tittel Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2012
Undertittel
Forfattere Brøseth, H., Tovmo, M. & Andersen, R.
År 2012
Kilde NINA Rapport 898: 21 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2498-7
Referat

I år ble det påvist 68 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en økning på 10 ynglinger i forhold til i fjor. Ser vi på det nasjonale bestandsestimatet basert på antall ynglinger i de tre siste år så er det en økning fra 364 voksendyr i 2011 til 395 i 2012. Alle rovviltregionene med fastsatt nasjonalt bestandsmål for regionen ligger på eller over be-standsmålet i forhold til gjennomsnittlig antall ynglinger av jerv tre siste år. Utviklingen av antall ynglinger i de ulike rovviltregionene viser at det er i region 8 (Troms og Finnmark) vi ser den største endringen. I denne regionen er det en økning på ti ynglinger sammenlignet med i fjor. De andre regionene har en endring på en eller to ynglinger i forhold til fjoråret.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no