Publikasjon

Tittel Hva kan en GIS-analyse fortelle om et vassdrag?
Undertittel Sluttrapport 1997-2001
Forfattere Erikstad, L. & Sloreid, S.E.
År 2002
Kilde NINA Temahefte 19: p31-33.
ISBN, ISSN 82-426-1305-2 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no