Publikasjon

Tittel Har bestandssammensetningen hos laks i Nordområdene endret seg?
Undertittel
Forfattere Jensen, A.J., Fiske, P., Zubchenko , A., Johnsen, B.O. & Næsje, T.F.
År 2002
Kilde NINA Temahefte 18: 40-42.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no