Publikasjon

Tittel Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag
Undertittel
Forfattere Forseth, T., Harby , A. (eds.), Ugedal, O., Pulg , U., Fjeldstad , H.P., Robertsen, G., Barlaup , B., Alfredsen , K., Sundt , H., Saltveit , S.J., Skoglund , H., Kvingedal, E., Sundt-Hansen, L., Finstad, A.G., Einum , S. & Arnekleiv , J.V.
År 2013
Kilde NINA Temahefte 52: 90. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2589-2 0804-421X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no