CEDREN 

CEDREN er et tverrfaglig forskningssenter for miljødesign av fornybar energi. CEDREN arbeider i skjæringspunktet mellom miljø, teknologi og samfunn, innen vannkraft, vindkraft, utbygging av kraftledninger og energi- og miljøpolitikk.

Hovedforskningspartnere:

 • SINTEF Energi
 • Norsk institutt for naturforskning
 • Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

En rekke energiselskaper, norske og internasjonale forskningsinstitutt og universiteter er partnere i prosjektet.

Senteret er finansiert av Forskningsrådet og energiselskaper, og er ett av åtte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

FME-ordningen består av tidsbegrensede forskningssentre som har en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet.

Prosjekter:

 • BirdWind – Vindkraft og fugler
 • EcoManage – Utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser
 • EnviDorr – Mer laks og mer kraft
 • EnviPEAK – Effekter av raske vannstandsendringer
 • FutureHydro – Bærekraftig utvikling av vannkraft i Kina og i Norge
 • GOVREP – Energi- og miljøpolitikk
 • HydroBalance – Storskala balansekraft og energilagring fra norsk vannkraft
 • HydroPEAK – Europas grønne batteri
 • OPTIPOL – Kraftledninger og dyreliv
 • SafePass (NYTT) – Fiskepassasjer
 • SusGrid – Bærekraftig nettutbygging
 • SusWater (NYTT) – Forvaltning av vannressurser
 • Tools – Verktøy for kraftproduksjon