Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 240 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

26.09.2017

Nordiske økologer møtes i Trondheim

OIKOS (nordiske økologiske foreninger) arrangerer konferanse i Trondheim i februar 2018.
Les mer...
På denne tiden av året kan du se gul frostmåler som voksen sommerfugl på jakt etter en make. Forskerne vil ha din hjelp til å finne ut hvor langt nord de lever. Foto Jon Aars.
25.09.2017

Bli med på målerjakt!

Forskere vil ha din hjelp til å kartlegge utbredelsen av gul frostmåler i Nord-Norge. I høst kan du registrere bilder og observasjoner i appen Målerj...
Les mer...
Foto: Espen Lie Dahl.
22.09.2017

Hjortebestanden i bedre hold

Tiltak for å redusere antallet hjort har stoppet den negative trenden i slaktevekter. Det samme har imidlertid ikke skjedd for elg.
Les mer...