Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 255 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Denne laksen har et ekstra sett med kromosomer. Fordi den praktisk talt er steril, utgjør den en mindre trussel mot villaksen. Foto: Havforskningsinstituttet.
21.09.2018

Steril oppdrettslaks kan hjelpe villaksen

Oppdrettslaks med et ekstra kromosomsett er en mindre trussel mot villaksen og kan samtidig bli minst like god på middagsbordet.
Les mer...
2.	Ærfugl er en stor dykkand som i Norge fins langs hele kysten, og det blir færre av dem. Nå har forskere funnet ut at varmere hav er en årsak til tilbakegangen. Foto: Arne Follestad, NINA
18.09.2018

Varmere hav i nord er dårlig nytt for ærfuglen

Høyere temperatur i havet i nordlige farvann er ikke bra for alle. For ærfuglen går det ut over bestanden.
Les mer...
Foto: Juliet Landrø/NINA.
18.09.2018

Ny modell viser om jakta er human

Treffpunktet på dyret er som jegere vet avgjørende for om jakta blir vellykket. Nå har forskningen utviklet en modell som ved hjelp av det påskutte d...
Les mer...