Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 240 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

NINA har fjernet radiosendere fra fem villrein i Nordfjella sone 2. Foto: Aurland Fjellstyre
25.04.2018

NINA har fjernet radiohalsbånd fra villrein

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har samlet inn radiohalsbånd fra samtlige fem merkede villrein i sone 2 i Nordfjella, etter at det ble påvi...
Les mer...
Foto: Nina E. Eide /NINA.
14.04.2018

Rekordår for lemen?

Det ligger an til å bli rekordmange lemen i flere fjellområder i Sør- og Midt-Norge i år. Du kan hjelpe forskerne med å forstå lemensyklusene bedre v...
Les mer...
Toppskarv på reir. Foto Tycho Anker-Nilssen/NINA.
12.04.2018

Varmere hav kan gi hekkesvikt hos sjøfugl

En omfattende internasjonal studie viser at sjøfugler, i motsetning til mange andre dyregrupper, ikke har endret hekketidspunkt som en respons på kli...
Les mer...