Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 265 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

18.10.2019

Nå er programmet klart!

Meld deg på det åpne fagseminaret på NINA-dagan tirsdag 5. november kl 13 til 16.  Årets tema er naturlig nok Naturmangfold og klima. CICERO er selsk...
Les mer...
Konsentrasjonen av radioaktivt cesium i villrein økte kraftig i 2018. – Verdiene fra i fjor understreker at det fortsatt er viktig å overvåke nivåene av cesium-137 i villreinkjøtt, sier forsker Duncan Halley. Foto: Per Jordhøy
16.10.2019

Godt soppår ga mer radioaktivitet i villrein

Den varme sommeren ga en enorm oppblomstring av sopp i fjellet i fjor. Resultatet ble en kraftig økning i konsentrasjonen av radioaktivt cesium i vil...
Les mer...