Nyhetsartikkel

Hva skjer med laksen etter gjenutsetting?

Publisert 24.05.2013

NINA ønsker å finne ut mer om hvordan gjenutsetting påvirker fiskens atferd og overlevelse. Kr 500 i dusør til den som rapporterer om merket fisk. 

Fanger du en merket laks i Otra, Gaula, Orkla, Verdalselva, Lakselva, Ranaelva eller vassdraget Osen-Vestre Hyen kan du heve dusøren på 500 kroner. Foto © Torgeir B. Havn
Fanger du en merket laks i Otra, Gaula, Orkla, Verdalselva, Lakselva, Ranaelva eller vassdraget Osen-Vestre Hyen kan du heve dusøren på 500 kroner. Foto © Torgeir B. Havn

I fjor ble 18 600 laks fisket og deretter satt ut igjen i norske elver. Men effekter av gjenutsetting er lite undersøkt under norske forhold. For andre år på rad utlover Norsk institutt for naturforskning (NINA) dusør til den som rapporterer om merket laks. 
–Vi trenger rapporter om merket laks for å finne ut mer om hvordan gjenutsetting påvirker fiskens atferd og overlevelse, sier prosjektleder Ingebrigt Uglem.  
I samarbeid med elveeierorganisasjonene og lokale fiskere i sju norske elver skal prosjektet blant annet finne ut hvordan variasjon i vanntemperaturer, håndtering og ulike fiskemetoder påvirker fiskens overlevelse og atferd, samt hvor mange ganger den samme fisken fanges og slippes ut i løpet av en fiskesesong. 

 

Fang og slipp blir stadig vanligere

 

Gjenutsetting, eller «fang og slipp»-fiske, innebærer at fisk fanget med sportsfiskeredskap ikke blir avlivet, men sluppet ut igjen. Som følge av minstemålregler for mange fiskearter både i ferskvann og i havet er gjenutsetting av fisk under et gitt minstemål ofte obligatorisk. Gjenutsetting blir i tillegg praktisert i forbindelse med døgnkvoter eller maksimumsmål.

I følge Uglem blir frivillig gjenutsetting av laks blir stadig vanligere. Likevel er gjenutsetting fortsatt en omdiskutert praksis, siden det er usikkert om og i hvilken grad fisken tar skade. 

 

Lav dødelighet

 

–Foreløpige resultater fra fjorårets fiskesesong tyder på at dødeligheten etter gjenutsetting kan være mindre enn 5 % dersom fisken håndteres riktig, sier Uglem.
Resultatene fra 2012 viser også at mellom 9 % og 35 % av den gjenutsatte fisken ble fanget på nytt i løpet av fiskesesongen. For å kunne konkludere er det imidlertid viktig å videreføre undersøkelsene over flere sesonger og i ulike elver. 

Derfor vil forskerne også i år merke laks, enten med utvendige spagettimerker, eller med radiosender. Begge merkene er festet ved siden av ryggfinnen på fisken og har et nummer som må rapporteres for å utløse dusør. 

Radiomerket laks. Slike kan du finne i Otra, Gaula og Orkla i sommer. Les av nummeret, og rapporter om fangsten til NINA. Foto ©Torgeir B. Havn
Radiomerket laks. Slike kan du finne i Otra, Gaula og Orkla i sommer. Les av nummeret, og rapporter om fangsten til NINA. Foto ©Torgeir B. Havn

 

 

Har du fanget merket laks?

 

Det vil bli merket laks med utvendige spagettimerker i Otra, Gaula, Orkla, Verdalselva, Lakselva, Ranaelva og vassdraget Osen-Vestre Hyen, samt med radiosendere i Otra, Gaula og Orkla. 

–Hvis merket fisk slippes ut igjen er det best både for fisken og prosjektet om man lar merket henge på. Da reduseres risikoen for å skade fisken, samt at vi beholder muligheten for å få informasjon om senere gjenfangster. 

 

Telefonnummer og epostadresse er trykt på merkene.  For å kunne utbetale belønningen må nummeret som står på merket, samt navn, telefonnummer og adresse til fisker rapporteres. Innrapportering kan skje enten til telefon 40 10 92 66 eller til epost 500kr@nina.no. 

Dersom fisken avlives kan merket sendes eller leveres direkte til NINA (Merkesentralen, NINA, Postboks 5685 Sluppen, 7485 Trondheim) eller til de enkelte elveeierorganisasjonene. 

–Vi vil gjerne ha så mye informasjon som mulig om gjenfangsten, inkludert merkenummer, dato, klokkeslett, sted, lengde og fiskemetode, oppfordrer Uglem.Spagettimerket laks. Vi vil gjerne ha så mye informasjon som mulig om gjenfangsten, inkludert merkenummer, dato, klokkeslett, sted, lengde og fiskemetode. Foto ©Eva B. Thorstad
Spagettimerket laks. Vi vil gjerne ha så mye informasjon som mulig om gjenfangsten, inkludert merkenummer, dato, klokkeslett, sted, lengde og fiskemetode. Foto © Eva B. Thorstad 

 

Kontaktpersoner:

Ingebrigt Uglem 
Tlf: 93 46 62 10

E-post: ingebrigt.uglem@nina.no 

Eva Thorstad 
Tlf: 91 66 11 30

E-post: eva.thorstad@nina.no 

Øyvind Solem 
Tlf: 92 64 66 01

E-post: oyvind.solem@nina.no 

 

   Motta nyhetsbrev fra nina