Nyhetsartikkel

Kan fase ut utsetting av fisk i mange regulerte innsjøer

Publisert 08.05.2015

Vannkvaliteten i de regulerte innsjøene på Sørlandet er nå så bra at påleggene om utsetting av fisk kan fases ut eller reduseres sterkt.

Store Kvernvatn har i  senere år fått en økende bestand av naturlig rekruttert ørret. Foto: Trygve Hesthagen / NINA.
Store Kvernvatn har i senere år fått en økende bestand av naturlig rekruttert ørret. Foto: Trygve Hesthagen / NINA.

I flere innsjøer i øvre deler av Mandalsvassdraget har det i en årrekke blitt satt ut ørret for å kompensere for de negative effektene kraftregulering og forsuring av vassdraget har hatt for fisken.

–   Vannkvaliteten er nå såpass bra at den naturlige rekrutteringen av ørret i mange tilfeller er tilstrekkelig, forteller NINA-forsker Trygve Hesthagen.

Han er en av forskerne som på bakgrunn av prøvefiske i regulerte innsjøer i Mandalsvassdraget nå anbefaler at påleggene om utsetting av fisk fases ut eller reduseres.

I Langevatn-magasinet har det for eksempel blitt satt ut 1000 fisk årlig de siste tre årene. Der anbefaler forskerne at utsettingene bør avsluttes, mens de anbefaler å redusere utsettingene fra 2000 til 1000 fisk per år i Store Kvernvatn.

 

For mange fisk

Når utsetting av fisk kommer i tillegg til naturlig rekruttering, kan det fort bli for mye fisk i forhold til næringsgrunnlaget. Særlig når det i tillegg blir fisket lite, slik tilfellet er her. Det gjør at fisken vokser saktere, og forskerne har registrert at oppnådd gjennomsnittlig lengde på fisken etter tre år har blitt redusert de siste årene.

–   For å bevare kvaliteten på fisken må en justere utsettingene etter den naturlige rekrutteringen og etter hvor mye det blir fisket, forklarer Hesthagen.

Han presiserer at i enkelte reguleringsmagasin har mulighetene for naturlig rekruttering blitt helt ødelagt eller sterkt redusert. I slike lokaliteter vi det derfor fortsatt være behov for utsettinger

Les mer: NINA Rapport 1127: Undersøkelser av krepsdyr og fisk i fem regulerte og reguleringspåvirkede innsjøer i Mandalsvassdraget høsten 2014.

Kontaktperson: Trygve Hesthagen

Ørreten i Langevatnet har tapt seg i kvalitet og størrelse i senere år. Foto: Trygve Hesthagen / NINA.

 

   Motta nyhetsbrev fra nina