Nyhetsartikkel

Forener krefter i tverrfaglig forskningssenter

Publisert 04.12.2015

Forskningsmiljøene går sammen i et nytt forskningssenter på biodiversitet og økosystemtjenester i Trondheim. Ny tverrfaglig kunnskap skal bidra til å stanse tapet av arter og naturtyper i Norge og internasjonalt.

Adm.dir. Norunn Sæther Myklebust, NINA, Adm. dir Alvhild Hedstein, NIBIO, Prorektor for forskning Kari Melby, NTNU, og konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet
Adm.dir. Norunn Sæther Myklebust, NINA, Adm. dir Alvhild Hedstein, NIBIO, Prorektor for forskning Kari Melby, NTNU, og konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Det første senteret for tverrfaglig forskning på naturmangfold, CeBES (Centre for Biodiversity and Ecosystem Services), ble etablert i Trondheim i dag. Deltakerne er Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Stiftelsen for industriell og teknisk forskning (SINTEF).

Fagmiljøene går sammen i CeBES for å produsere ny, tverrfaglig kunnskap som skal gi et bedre grunnlag for å skape et bærekraftig samfunn.

– Nå starter arbeidet for fullt. Det har fra NINA sin side lenge vært sterkt ønskelig med et enda tettere samarbeid med de andre miljøene som arbeider med naturmangfold og bærekraftig bruk av naturen. CeBES sikrer større tverrfaglighet og større samfunnsnytte, sier Norunn S. Myklebust, administrerende direktør i NINA.

Skal møte utfordringer

En av samfunnets store utfordringer er å utnytte tverrfaglig produksjon av kunnskap på måter som sikrer menneskets behov, samtidig som jordas økosystemer bevarer sine livsnødvendige funksjoner. Dette krever innovativ, tverrfaglig forskning som både er fokusert på miljøproblemene og som samtidig er brukerrettet.

– CeBES skaper en sentral kobling mellom utdanning, grunnforskning, anvendt forskning og formidling, og skal bidra til at forskningsdata lagres, spres og deles. Forskerne vil samarbeide om å gjøre ny kunnskap best mulig tilgjengelig for brukerne, forklarer Myklebust.

Samler forskningsmiljøene

CeBES forskningssenter i Trondheim skal gi viktige bidrag til det nasjonale og globale arbeidet for naturmangfold og bærekraftig utvikling. Utfordringene er komplekse, og på sentrale felter mangler det kunnskap og gode verktøy.

– Ved å samle forskningsmiljøene legges det til rette for økt tverrfaglig forskning og samarbeid. Det er viktig for å få fram ny og viktig kunnskap og for å finne de gode løsningene, avslutter Myklebust.

Forskere fra mange fagdisipliner, som naturvitenskap, samfunnsvitenskap, humanistiske fag og teknologifag vil bidra i CeBES.

Kontaktperson:

Norunn Myklebust, administrerende direktør i NINA

   Motta nyhetsbrev fra nina