Nyhetsartikkel

Toppforsk-millioner til NINA

Publisert 27.01.2016

Hvordan kan ville dyr og mennesker leve side om side i vår moderne verden? NINAs forskere tar for seg de store spørsmålene i banebrytende prosjekt. 
John Linnell, seniorforsker i NINA, er prosjektleder for et stort lag som nå har fått Toppforsk-midler. Foto © Petra Kaczensky.
John Linnell, seniorforsker i NINA, er prosjektleder for et stort lag som nå har fått Toppforsk-midler. Foto © Petra Kaczensky.

Forskningsrådets nye satsing Toppforsk har som mål å bygge internasjonalt ledende forskningsmiljøer i Norge. 

At NINA har fått TOPP-forsk er en anerkjennelse av vårt fagmiljø og viser at anvendt forskning kan hevde seg i konkurransen om være fremragende fagmiljø med høy kvalitet i forskningen. Støtten fra Forskningsrådet er et gjennombrudd for tverrfaglig forskning i grenseflaten mellom natur og menneske, sier administrerende direktør i NINA, Norunn S. Myklebust. 

Sameksistens i en moderne verden

Fortellingene om arters undergang i denne menneskets tidsalder er mange. Vi legger beslag på stadig større områder, på bekostning av dyrebestander verden over. Men det finnes også unntak der mennesker og ville dyr lever side om side, som gir grunn til optimisme.  

–Bevaringsbiologien har kommet fram til gode svar på hvorfor mange dyrearter går tilbake. Men lite er gjort for å forstå hva som ligger bak suksesshistoriene, forklarer John Linnell, prosjektleder og seniorforsker i NINA. 

På lik linje med de øvrige forskerne i prosjektet har Linnell jobbet med konflikter rundt mennesker, rovdyr og hjortevilt i en årrekke. 

–I dette prosjektet snur vi problemstillingen på hodet og ser på mulighetene. Hvilke tilpasninger må vi gjøre, og hvordan finne de gode kompromissene vi kan leve med? 

Framtidsrettet forskning

Sameksistens kan romme mange former, fra fysisk atskillelse til direkte samhandling, fra total fredning til kontrollert høsting.  Og det innebærer like mye sameksistens mennesker imellom, som mellom dyr og mennesker. I hvilken grad er ville dyr i stand til å tilpasse seg menneskedominerte landskap, og er vi villige til å leve med disse dyrene? I prosjektet vil forskerne undersøke hvordan ulike forvaltningsstrategier kan forenes med ulike sosiale, kulturelle, institusjonelle og økologiske forhold.

–Målet er å utvikle allmenngyldige teorier for hvordan kan mennesker og dyr kan leve side om side. Praktiske forvaltningsmodeller som kan bidra til å løse faktiske problemer i den virkelige verden. Da må vi også ta økologiske, samfunnsmessige og institusjonelle rammer med i betraktningen. Dette prosjektet er en naturlig videreutvikling av kjernen i NINAs forskningsområder, sier Linnell. 

–Dette er et framtidsretta forskningstema, og jeg har store forventninger til at prosjektteamet vil bidra med nyskapende forskning og gode miljøløsninger for samfunnet, sier Myklebust. 

Toppkarakter

Et ambisiøst prosjekt, som åpenbart falt i god jord også hos Forskningsrådet, og det internasjonale ekspertpanelet som har vurdert søknadene. I sin generelle vurdering av prosjektet skriver ekspertpanelet:

“The project is of superior quality with no weak points, and clearly of groundbreaking nature. The PI and the rest of the research group have qualifications at a very high international level. The project has a high potential for developing an internationally leading research environment.”

Bygger internasjonalt ledende forskningsmiljøer

Forskningsrådet og forskningsinstitusjonene gir til sammen én milliard kroner til 46 prosjekter i FRIPRO Toppforsk. Hvert prosjekt får mellom 15 og 25 millioner kroner over 4 til 5 år.
Toppforsk er et spleiselag mellom universitetene eller andre forskningsinstitusjoner og Kunnskapsdepartementets midler via Forskningsrådet. Midlene går kun til prosjekter som har oppnådd høyest rangering av internasjonale fagpaneler, skriver Forskningsrådet på sine nettsider. 

Les mer: 
En milliard til sterke forskningsmiljøer

Kontakt: 
John D. C. Linnell

Prosjekttittel: TOPPFORSK: Developing heuristics for human-wildlife coexistence in the Anthropocene
Varighet: 2016-2019

TOPPFORSK: Developing heuristics for human-wildlife coexistence in the
Anthropocene

 

   Motta nyhetsbrev fra nina