Nyhetsartikkel

Har merket åtte villrein

Publisert 17.03.2016

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på få dager merket til sammen åtte villrein og merkinga er ferdig i Setesdalsheiene og Nordfjella for i år. Alt har gått bra under merking, men det ble ved ett tilfelle funnet en rein i dårlig forfatning, som senere døde. Denne er sendt til obduksjon hos Veterinærinstituttet.

Stor simle som ble merket i Nordfjella 15. mars. Foto: Roy Andersen/NINA
Stor simle som ble merket i Nordfjella 15. mars. Foto: Roy Andersen/NINA

NINA har utført merkinga av villrein med bistand fra Veterinærconsult og det er merket seks rein i Setesdalens Vesthei og to i Nordfjella på oppdrag fra en rekke ulike oppdragsgivere. Prosjektene har bred oppslutning fra både vegmyndigheter, naturforvaltning, grunneiere, kommuner, fylkeskommuner, turistforeninger og kraftregulanter.

– Alle merkingene gikk greit, og det ble ikke rapportert om noen avvik som angikk dyrene som ble merket, forteller Olav Strand, seniorforsker i NINA.

Etter påske er det planlagt merking av rein i Rondane.

Les mer om hvorfor vi merker i denne nyhetssaken: Starter merking av villrein

Fant dårlig rein

På den siste merketuren med helikopter i Nordfjella på ettermiddagen tirsdag 15. mars ble det funnet en rein liggende på bakken, og reinen døde kort tid etter. Forskerne har ingen god forklaring på hva som har skjedd med denne simla.

– Vi fulgte etter en flokk på 400 dyr med mål om å bedøve en reinsimle og sette på henne radiohalsbånd. Det ble skutt to bedøvelsespiler, men begge bommet på de to simlene det ble skutt mot. Da vi søkte og fant igjen pilene som ble skutt, ble vi også oppmerksomme på en villrein som lå og sparket med beina i lia 300 meter nedenfor hovedtråkket etter reinsdyrflokken. Det viste seg å være ei lita, ganske mager ungsimle, som etter sporundersøkelser viste seg å ha skilt seg fra flokken sammen med en annen rein tidligere under merkeforsøket, sier Roy Andersen, overingeniør i NINA.

Skal finne dødsårsak

Villreinen er sendt til obduksjon hos Veterinærinstituttet i Oslo for å finne ut hva den døde av, og svar vil normalt foreligge etter tre til fem uker. Episoden er også varslet til Forsøksdyrforvaltningen i Mattilsynet.

Resultatet fra obduksjonen vil bli brukt til å vurdere om noe skulle vært gjort annerledes i dette tilfellet, og om noe skal gjøres annerledes under merking av nye reinsdyr.

Kontaktpersoner i NINA:

Olav Strand

Roy Andersen

Morten Kjørstad

   Motta nyhetsbrev fra nina