Nyhetsartikkel

Klimaendringer får store konsekvenser for norsk natur

Publisert 01.04.2016

Klimaendringene som forventes fremover kan føre til store endringer i norsk natur og naturmangfold. Arter i alle hovedøkosystemene vil bli påvirket. Det viser en ny rapport som Norsk institutt for naturforskning (NINA) i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utarbeidet på oppdrag for Miljødirektoratet.

Klimaendringene skaper problemer for blant annet lundefuglen. Foto: Geir Systad/NINA
Klimaendringene skaper problemer for blant annet lundefuglen. Foto: Geir Systad/NINA

-Noen arter vil bli vinnere, mens andre vil bli tapere når klimaet endres. Vi forventer at klimaendringene vil føre til store endringer i norsk natur og naturmangfold, sier seniorforsker Elisabet Forsgren i NINA, som har ledet arbeidet med rapporten.

Menneskers bruk av fossilt brennstoff, intensivt landbruk og avskoging har ifølge FNs klimapanel ført til at atmosfæren i dag inneholder mer av klimagassene karbondioksid (CO2), lystgass (N2O) og metan (CH4). Siden 1750 har mengden CO2 i atmosfæren økt med nesten 40%. Mer klimagasser i atmosfæren fører til klimaendringer, blant annet varmere luft og vann samt surere hav. For Norges del forventes det for eksempel også mer nedbør og kortere vintre

Naturtypene blir påvirket

Norske naturtyper vil bli påvirket av klimaendringene. Blant annet vil det bli mer fjellbjørkeskog og skoggrensa vil flyttes oppover i høyden og mot nord. Det vil derimot blir mindre av naturtypene havstrender og fjellheier, og palsmyr vil trolig forsvinne helt.

Komplekst samspill

Endringer i klimaet vil påvirke naturen og livsmiljøet til planter og dyr.

-Arter lever sammen i et komplekst økologisk samspill. Derfor vil en endring for en art kunne få store ringvirkninger for andre arter, sier Forsgren.

Et eksempel er at lundefuglen på Røst sulter. Varmere vann gir makrellen bedre levevilkår, og den brer seg til nye områder nordover. Makrellen spiser sildelarver, som er hoveddietten til lundeungene, men med den nye konkurrenten får ikke lundeungene nok mat, derfor sulter de.

Vinnere og tapere

Ifølge Forsgren er det stor forskjell på hvordan ulike arter klarer å tilpasse seg klimaendringene. 

-Rødreven, som klarer seg bra i et mildere klima, vil klare seg bedre enn fjellreven, som er skreddersydd et liv på fjellet. Alpine arter og arter i nordlige strøk vil generelt få det tøffere, sier Forsgren.

Rødreven er er tilpasset et mildere klima og vil kunne klare seg bra når klimaet endrer seg. Foto: Viltkamera/NINA (CC BY-4.0), klide: Arter på nett, Artsdatabanken.

Blant fisker vil varmtvannsarter som karpefisker bli positivt påvirket, mens kaldtvannsarter, som røye og harr, vil bli negativt påvirket.

-Når det gjelder havforsuring har man sett negative virkninger hos mange marine organismer. Samtidig ser man stor variasjon i følsomhet mellom ulike organismegrupper, og mellom arter. Man forventer derfor endringer i havens økosystemer i fremtiden, sier Forsgren.

Fjellreven er sårbar for klimaendringer. Foto: Anne-Mathilde Thierry/NINA.

Nye arter

Endringer i klimaet vil kunne bety at nye arter av planter og dyr etablerer seg i Norge. Dette vil kunne være både arter som naturlig lever litt lenger sør, men også fremmede arter som har etablert seg i våre naboland, såkalte dørstokkarter.

Les hele rapporten

Forsgren, E., Aarrestad, P.A., Gundersen, H., Christie, H., Friberg, N., Jonsson, B., Kaste, Ø., Lindholm, M., Nilsen, E., Systad, G., Veiberg, V. & Ødegaard, F. Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge - NINA Rapport 1220

Les Miljødirektoratets omtale av rapporten

Klimaendringer får store konsekvenser for norsk natur

Kontaktperson i NINA

Seniorforsker Elisabet Forsgren

 

   Motta nyhetsbrev fra nina