Nyhetsartikkel

Ber jegere levere inn hoder fra elg, hjort og villrein

Publisert 16.08.2016

I løpet av høstjakta samler NINA inn hoder fra inntil 4 200 elg, hjort og villrein i utvalgte overvåkingsområder på oppdrag fra Miljødirektoratet. Dette skal bidra til å kartlegge forekomsten av chronic wasting disease (CWD) i Norge.

I løpet av høstjakta samler NINA inn hoder fra 4 200 elg, hjort og villrein i 43 kommuner. Det skal bidra til å kartlegge forekomsten av chronic wasting disease (CWD) i Norge. Foto © Arnstein Staverløkk/NINA.
I løpet av høstjakta samler NINA inn hoder fra 4 200 elg, hjort og villrein i 43 kommuner. Det skal bidra til å kartlegge forekomsten av chronic wasting disease (CWD) i Norge. Foto © Arnstein Staverløkk/NINA.

Chronic wasting disease (CWD) er en prionsykdom som rammer hjortedyr (elg, hjort, rådyr, villrein og tamrein). Sykdommen ble første gang påvist i Norge i vår. Først på en villrein i Nordfjella i Sogn og Fjordane og deretter på to elger i Selbu i Sør-Trøndelag. CWD er dødelig for dyret, og kan smitte mellom hjortedyr.

Miljødirektoratet og Mattilsynet gjennomfører i høst en nasjonal kartlegging av CWD i Norge. Sykdommen påvises via en hjerneprøve, og som et ledd i kartleggingen bes jegere i utvalgte områder om å levere inn hele hoder fra elg, hjort og villrein.

Jegernes viktige bidrag i en storstilt dugnad

–Vi skal samle inn over 4000 hoder fra hjort, elg og villrein som er felt under den ordinære jakta, sier Christer M. Rolandsen, CWD-prosjektleder i NINA.

Jaktinnsamlingen gjennomføres i de områdene der sykdommen ble oppdaget, som et samarbeid mellom kommunene, NINA, lokalt Mattilsyn, og andre ressurspersoner. I tillegg samles hoder fra de fleste kommunene som er med i bestandsovervåkingsprogrammet for hjortevilt.

–Ved å undersøke dyr fra overvåkingsområdene vil vi få bedre oversikt over forekomsten av CWD i ulike deler av landet. I tillegg kan vi koble denne informasjonen til andre opplysninger om de skutte dyrene, utdyper Rolandsen.

–Spesielt viktig er det å finne ut om sykdommen opptrer oftere i enkelte kjønns- og aldersgrupper. Det er derfor spesielt hensiktsmessig å legge denne innsamlingen til overvåkingskommunene der vi allerede aldersbestemmer en stor andel av de skutte dyrene.

I disse områdene vil det lokale Mattilsynet ta en hjerneprøve fra hodet, og hodeinnsamlingen kommer derfor i tillegg til ordinær kjeveinnsamling, samt livmor og eggstokker, som også leveres inn i enkelte kommuner.

Oversikt over kommunene som deltar i innsamlingen, og hva som skal leveres hvor, finner du her: www.nina.no/cwd

""

 

Innsamlingsperiode

I elgområder samles hoder fra dyr felt i løpet av de første åtte dagene i jakta. I mange områder vil dette si fra og med 25. september, mens i andre områder starter elgjakta først 5. oktober.

I hjorteområder samles hoder fra dyr felt i løpet av de første fem ukene i hjortejakta.

Villrein

Villreinjegerne er de første som må levere hoder siden villreinjakta starter 20. august. Dette gjelder alle villreinjegere i Nordfjella i Sogn og Fjordane.

I tillegg vil enkelte villreinjegere på Hardangervidda og i Forollhogna bli bedt om å levere hoder fra felte villrein. De det gjelder får beskjed i forbindelse med utdeling av jaktkort.

15 000 hjerneprøver på landsbasis

Miljødirektoratet og Mattilsynet legger opp til at det til sammen skal undersøkes 15 000 hjortedyr på landsbasis.

I tillegg til jaktinnsamlingen vil Mattilsynet gjennomføre prøvetaking fra tamrein, hjorteoppdrett, viltslakteri, hjortedyr som er drept i trafikken, funnet døde av andre årsaker eller avlivet på grunn av mistanke om alvorlig sykdom. Denne delen av innsamlingen gjelder alle landets kommuner, og gjennomføres som et samarbeid mellom kommunene og det lokale mattilsynet.

Alle hjerneprøver blir sendt til Veterinærinstituttet som analyserer disse.

Praktiske opplysninger om innsamlingen""

  • Hoder skal merkes med kjevelapp, og pakkes inn i en blank søppelsekk som stripes igjen, eller som beskrevet lokalt.
  • Jegeren finner en oversikt over aldersanalyser og CWD-resultater fra «sine dyr» på www.hjorteviltregisteret.no.
  • Gevir som jeger ikke ønsker å beholde skal sages av før hodet leveres inn. Dersom jegeren ønsker å beholde geviret og deler av hodet som trofe, må dette avtales lokalt slik at hjerneprøven likevel kan bli tatt

Mer informasjon om cwd, høstens jakt og prøvetaking:

Kontakt:

 

   Motta nyhetsbrev fra nina