Nyhetsartikkel

Følg fjellreven live fra Sæterfjellet Avlsstasjon

Publisert 06.02.2018

Nysgjerrig på fjellrevens dagligliv? NINA og Felles Fjellrev har montert to kameraer som sender direktevideo fra avlsstasjonen, her kan du følge fjellreven direkte fra innhegningene hele døgnet. 

Foto Arild Landa/NINA
Foto Arild Landa/NINA

Det norske avlsprogrammet for fjellrev har utviklet metoder for avl i fangenskap og utsetting av fjellrevvalper. Avlsstasjonen for fjellrev ble etablert på Sæterfjellet i Oppdal i 2005, og finansieres av Miljødirektoratet. Hvert år fødes 30–60 valper som settes ut i områder der fjellreven enten er utdødd eller fåtallig. Dette er et betydelig bidrag til den ville fjellrevbestanden.

Livet på avlsstasjonen

–Avlsstasjonen har kapasitet til å huse åtte fjellrevpar som bor i hver sin innhegning. Her har vi bygget kunstige hi, og steinurer som gir skjul og klatremuligheter, forteller Arild Landa, seniorforsker i NINA.

Revene fôres med våtfôr som benyttes i farmrevindustrien, tørrfôr av typen hundepellets og fallvilt av hjortevilt. En røkter har daglig tilsyn med dyra.  Men siden avlsstasjonen ligger høyt til fjells kan det om vinteren være vanskelig å komme opp til stasjonen på dager når det er uvær i fjellet. På slike dager ligger fjellrevene inne i de kunstige hiene eller i selvutgravde hi langt under snøen godt beskyttet fra vær og vind. I hvert hegn er det også fôrautomater der revene kan finne hundepellets på dager da røkteren ikke kommer opp med fersk mat. 

""

I samarbeid med interregprosjektet Felles Fjellrev har NINA montert to videokameraer som sender live fra innhegningen på avlsstasjonen. Her kan du følge fjellrevens bevegelser døgnet rundt.

Gå til direktevideo fra Sæterfjellet Avlsstasjon på NINAs nettsider

Reetablerer fjellrevbestander i hele Norge

Avlsdyra som holder til på Sæterfjellet er opprinnelig fanget inn fra gjenværende fjellrevbestander i Norge og Sverige, og de representerer dermed dagens genetiske variasjon i Skandinavia.

Utsettingstedene der vi setter ut valper blir tilrettelagt med kunstige hi og et nettverk med fôrautomater for å stimulere til øket overlevelse og etablering. Gjennomsnittlig overlevelse første leveår er målt til 0.43, men reel overleving er trolig høyere fordi vi ikke klarer å fange opp alle dyra med overvåkingsmetodene som er tilgjengelige. Vår oppfølging har vist at utsatte rever faktisk overlever bedre enn villfødte.

–Til nå er tre fjellområder reetablert med fjellrev etter få år med utsettinger fra Avlsprogrammet. Et av dem er Dovrefjell som har blitt den største fjellrevbestanden i Norge. Mange andre bestander, inkludert svenske, har også hatt nytte av suksessfulle innvandrere med opphav i Avlsprogrammet. Siden 2010 er det født minst 700 villfødte valper der minst en forelder har opphav i utsatte rever.

Nå i februar skal 49 valper som ble født i 2017 settes ut på Hardangervidda og Varangerhalvøya nasjonalpark.

Les mer om Sæterfjellet Avlsstasjon på NINAs nettsider 

Kontaktperson: Arild Landa

Felles Fjellrev 

Felles Fjellrev er et norsk-svensk samarbeidsprosjekt som jobber for å bevare fjellreven. Formålet med felles fjellrev er å forbedre mulighetene for fjellreven til å etablere seg i områder mellom restbestander av fjellrev i Midt-Norge og Jämtlands län, samt å bidra til økt utveksling mellom bestandene i disse områdene. Informasjonsarbeid har en sentral plass i prosjektet.

Les mer om prosjektet på www.fellesfjellrev.se

 

   Motta nyhetsbrev fra nina